Skogsbakkens Janka, født i mars 1984. Stammor til Jentefjellet.

Oppdrett av engelsksettere til jakt og prøveformål.

Egenskaper som kjennetegner engelsksetteren som jakt- og familiehund.

I rasebeskrivelsen beskrives disse egenskapene slik:
"Meget energisk og med stor jaktlyst. Utpreget vennlig og med rolig temperament.
Kommentar: En utpreget vennlig hund med rolig temperament som aldri må virke sløv og tung, heller ikke stresset eller reservert. Den skal være våken og energisk og gi inntrykk av å inneha stor jaktlyst."