Limingruets Hi-Troll, far til Frekes andre valpekull.